چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

*مسابقه طراحی وب سایت *

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک قصد برگزاری مسابقه ملی "مدلسازی در صنعت " را دارد. از این رو و در جهت ایجاد یک رقابت سالم بین دانشجویان، دانش آموزان و علاقمندان فعال در زمینه کامپیوتر و گرافیک، طراحی وب سایت این رویداد به مسابقه گذاشته می شود تا بدینوسیله ضمن شناخت استعدادهای برتر در این زمینه، از وب سایت برگزیده جهت برگزاری مسابقه ملی مدلسازی در صنعت استفاده گردد.

*** آخرین زمان ثبت نام و دریافت طرح ها: 28 آذر ماه 1398 ***

نشانی دبیرخانه مسابقه

شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، حوزه معاونت پژوهشی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 

کارشناسان دبیرخانه مسابقه:

آقای مهندس آنجفی:       تلفن : ۰۸۶۳۳۴۱۲251 -  ۰۸۶34132208

آقای مهندس پارسامهر:    تلفن:  ۰۸۶۳۳۴۱۲259