ثبت نام در مسابقه طراحی وب سایت

                           دریافت فرم ثبت نام                                                             

مدارک لازم برای ثبت نام هزینه ثبت نام روش های ثبت نام

1. تکمیل فرم ثبت نام ( دریافت فرم ثبت نام )

2. فیش واریز هزینه ثبت نام

3. کپی شناسنامه

4. کپی کارت ملی

5. کپی کارت دانشجویی

هزینه ثبت نام برای هر تیم شرکت کننده  1،500،000 ریال است.

شماره حساب جهت واریز هزینه : 0105747739000 سیبا نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی اراک

1.ارسال مدارک لازم و فیش پرداختی به پست الکترونیک  bpjwebcompetition@gmail.com  

2. تحویل مدارک به صورت حضوری به دبیرخانه کنفرانس

روش های  واریز هزینه
روش اول (اینترنتی): روش دوم (از طریق بانک):

گام اول: ورود به آدرس     http://edu.iau-arak.ac.ir/

گام دوم: استفاده از نام کاربری: 98999 و رمز عبور: 1 و زدن دکمه: "ورود دانشجو"

گام سوم: ورود به بخش "امور مالی" و سپس "پرداخت الکترونیکی". حتما ایمیل خود را در فرم واریز هزینه وارد کنید.

شماره حساب جهت واریز هزینه : 0105747739000 سیبا نزد

بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

نکته مهم: برای واریز هزینه از طریق بانک نیاز به دریافت کد

شناسه می باشد. برای دریافت کد شناسه با دبیرخانه مسابقه

تماس حاصل فرمایید.